Regeringens klimatmiljard. Krutrök eller dimridå?

Regeringen satsar en miljard på klimatåtgärder. Bl.a. effektivare energianvändning (Teknikupphandling, Energideklarationer, Rådgivning, Information/Utbildning, Insatser hos små pch medelstora företag, Klimatmärkning), inalles 310 MSEK under tre år. Är detta en satsning som framträder ur krutröken efter budgetförhandlingarna eller är det en dimridå för att dölja minskade ambitioner? Frågan är berättigad efter det att man tidigare i år lanserat en minskning med 60 miljoner som om det vore en kraftfull satsning.

Men låt oss ge dem “the benefit of a doubt”. Summorna är små och kan därmed tyda på att det är extra medel som tillskjuts. Fast det är svårt att förstå varför man i så fall inte talar om det klart och tydligt. Det är inte lätt att läsa statens budgetdokument.

Den muntliga framställningen från presentationen var emellertid bättre. Näringsministern sade att problemet med rådgivningen är att folk inte vet HUR de skall kunna genomföra åtgärder och indikerar därmed (hoppas man) att rådgivningen skall bli vassare och syfta till dåd mera än till råd. Det är också bra att man talar om klimatrådgivning och är beredd att vidga verksamheten samtidigt som man tydligare signalerar syftet.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv