Rim utan reson

SOMMAREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR!  cool hmm
Och då kommer aktiviteten på denna sida att minska. Men avsikten är att varje vecka göra en liten betraktelse i anslutning till förslaget om hur EUs direktiv för effektivisering (Direktivet.pdf) skall implementeras enligt regeringens förslag och jämföra detta med den modell som gjorts av Koalitionen för energieffektivisering.

Här kommer den första som handlar om artikel 3 - Ett vägledande mål: Rim utan reson
Det svenska förslaget uppfyller EUs krav till formen men inte till innehållet. Eftersom målsättningen att minska energianvändningen med 20% är satt för kollektivet så kommer man i den granskning som skall ske 2014 att bedöma om länderna bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen (Figur 1).

Sannolikheten är att Sverige snarare blir en belastning än en tillgång och att vi därför får bakläxa. Sveriges målformulering innebär nämligen att vi tillåter oss gradvis högre energianvändning med ökad ekonomisk aktivitet. Vilket är märkligt eftersom energianvändningen i alla sektorer utom transporter legat nära nog konstant under de senaste 40 åren trots markant tillväxt.

Vårt hopp att klara vår andel av målet står därför till att vår ekonomiska utveckling (mätt i BNP) blir svag! Vid högst 1% årlig tillväxt kanske vi klarar det men om den skulle stiga över 2% spricker det och vid 3% är det en smärre katastrof (Figur 2 och 3).

Så även om vi uppfyller formen så innebär målformuleringen om energiintensitet att substansen saknas. Det är rim - men ingen reson!

image
FIGUR 1: Översikt över ländernas målsättningar och konsekvenser.
———————
image
FIGUR 2: Sveriges bidrag till EUs mål beror på den ekonomiska utvecklingen
———————
image
FIGUR 3: Sveriges BNP-historia talar inte för att vi skall klara vår andel

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv