Rysk gas kostar.

För knappt en månad sedan samlades världens ledande gasproducenter i Moskva för att diskutera hur man skulle kunna hålla gaspriserna uppe och för en knapp vecka sedan var Ryssland och fingrade på gaskranen till Ukraina ...igen! En ytterligare påminnelse om att priset för gasen inte bara räknas i rubel. I vissa delar av Europa är gasberoendet stort och självklart är det störst i det gamla Sovjetimperiets länder. EU:s nya ordförandeland, Tjeckien, är tydligt medvetna om problemet och har därför satt energisäkerhet högst på sin agenda för sin 6-månadersperiod.

Det må vara att effektivare energianvändning inte är en snabb väg ur dilemmat med gasberoendet men det är en säker väg och kanske en som också minskar spänningen i världen på andra sätt vilket Tom Friedman skisserat i sin bok “Hot, Flat and Crowded”. Han menar att höga priser på fossilbränslen göder diktaturer och andra maktfullkomliga stater under det att när priserna sjunker tvingar dem till mera hänsyn till både omvärld och den egna befolkningen.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv