Totalitära transfusioner till en döende dinosaur

I en översikt över läget för kärnkraften i världen noteras bland annat att tekniken går baklänges kostnadsmässigt när all alternativ förnybar teknik och effektivisering går framåt (minskar sina kostnader).

As nuclear technology has matured costs have increased, and all the present indications are that this trend will continue…....As it stands, only China’s non-free market may allow for a truly rapid build-out of nuclear plants

Det är Kina och Ryssland (se bild nedan) som är de nya dominanterna. Ryssland har säkert upptäckt att deras starka ställning som olje- och gasexportör inte är långsiktigt hållbar och hittat ett nytt halmstrå.

Men man undrar över hur Energimyndigheten tänkt när de i ett av sina scenarior (Forte) lägger in sex nya kärnkraftreaktorer till 2050 och föreslÃ¥r att de skall bekostas av hushÃ¥llen med en “atompremie”?! Är inte detta vad man brukar kalla att “Throw good money after bad”?

Men för att göra de redan pinsamma ekonomiska kalkylerna för kärnkraften ännu mera problematiska så börjar nu rapporterna om hur det går med nedmonteringen av gamla anläggningar att komma. Av de 157 redan uttjänta anläggningar som finns i världen har endast 17 skrotas helt. Och det har inte varit billigt. Så inte nog med att vi sopar avfallet under mattan för tusentals år, det finns dessutom de som vill bygga nytt utan att ens veta vad det kostar för de allra närmaste generationerna att ta hand om eländet!

Som om inte allt detta är bekymmer nog så rapporteras att det under många år fuskats med gjuteridetaljer från franska tillverkare som sitter i befintliga svenska anläggningar.

Och det finns politiker som använder ordet “ansvar” när de propagerar för mera kärnkraft!  red face

Samtidigt som IEA har visat att kärnkraftens roll i ett klimatperspektiv är i bästa fall mycket marginell.

image

Kommentarer:

Hej Hans!
Tack för dina vanligtvis insiktsfulla inlägg! IEA:s bild som du hänvisar till i din kommentar till kärnkraftens framtida roll kräver dock ett förtydligande! Bilden visar vilka “verktyg” som behövs för att fÃ¥ ner CO2-utsläppen. Den visar däremot inte kärnkraftens roll ur ett framtida energiförsörjningsperspektiv. Kärnkraften finns med som en viktig pusselbit i sÃ¥väl IPCC:s som IEA:s analyser, givetvis under den grundläggande förutsättningen att teknologin kan hanteras! MEN teknologivillkoret gäller ju självklart alla alternativ!
Bo
Climateforlife.se

Tack Bo,
och jag vet men visst är det tydligt att kärnkraften inte adderar särskilt mycket till klimatlösningen? I all synnerhet inte jämfört med effektvivisering och förnybart.

Vad som däremot är kusligt är att de två länder som nu tycks mest aktiva för att bygga ut kärnkraften är Kina och Ryssland. Man behöver inte ens vara konspiratoriskt lagd för att komma underfund med vad de är ute efter.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv