Ryssland, G8 och energin

Går det att läsa in något extra i kommunikén från mötet med G8s finansministrar? De talar nämligen om Energy Services och inte enbart om Energi. Kan det vara så att de numera räknar in effektiv användning och ser till energins nytta i stället för bara kWh, liter, BTU, Joule och andra fysiska enheter? Det kan i alla fall inte uteslutas eftersom deras appell till energibranschen inleder med att säga att effektivisering är en bjudande plikt!

Då återstår bara frågan om de förstår innebörden av det de sagt! Låt oss hoppas.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv