Säg NEJ!

Det är förståeligt att man inte ännu hunnit vare sig läsa eller smälta IPCCs rapport om klimatet men det verkar absurt att den politiska apparaten skulle rulla på oförändrat och i all synnerhet att alla förhalningsstrategier från vissa delar av industrin skulle göra det. Nu senast den tyska bilindustrin som vill dra ut på skärpta utsläppskrav och dessutom hävda att det skulle ha med konkurrenskraften att göra.

Sätt ner foten och säg NEIN! Och gör det med hänvisning till just konkurrensförmågan. De företag som kan visa upp produkter som fyller högt ställda krav kommer att klara sig bättre på framtida marknader. Och 95 g/km är inte ens högt ställda krav! Har tyska ingenjörer blivit så mycket sämre?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv