Samhällsvetenskaplig forskning och uthållighet

Formas har låtit utvärdera svensk samhällsvetenskaplig forskning och dess relation till arbetet för ett uthålligare samhälle. Och det ser intressant ut. Den internationella panelen har gjort ett mycket bra jobb säger de som haft insyn i arbetets detaljer. Och några rekommendationer “känns” rätt, t.ex.:

Rekommendation 6: Utforma informella mötestillfällen och miljöer för interaktion mellan akademiska och icke-akademiska grupper.

Visst känns det som om man verifierade vad som uttryckts på denna sida om att det gamla Byggforkningsrådet hade en viktig uppgift i att föra samman forskare och praktiker samt att på det sättet skapa en återföring av kunnandet som underlag för ny forkning? Och som också kan uttryckas så här:

Rekommendation 7: Finansiärerna bör utnyttja sin position mellan användare och forskarsamhälle till att stärka kommunikationen mellan dessa och aktivt odla behovet av innovativaoch utmanande former av samhällsvetenskap.

Det finns också en intressant udd i kritiken av vårt allmänt vedertagna “ekonomistiska” synsätt i det citat som inleder deras redovisning:

?The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.?
? John Maynard Keynes, General Theory (1935),

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv