Samhällsordningen är omkastad

En nyligen publicerad rangordning över hur väl olika länder kan ge sina medborgare välfärd i vid mening, och inte enbart mätt i BNP, placerar Sverige högt. Naturligtvis kommer Norge före som vanligt men bara pyttelite. Metoden som används för rangordningen kallas “Social Progress Index” (SPI), se bild nedan. Den ger sedan samma kurvor som det mera kända Human Development Index (HDI), det vill säga att det visar att välfärden över en viss nivÃ¥ endast ökar marginellt med ökad BNP, men detta index innehÃ¥ller flera bedömningsgrunder. SPI mäter alltsÃ¥ även miljöförhÃ¥llanden och personliga möjligheter till förbättringar.

“Vinnare” är Nya Zealand som dock har en mera blygsam placering i BNP-ligan. The Guardian noterar att mÃ¥nga av världens ledande ekonomier som till exempel Tyskland och USA kommer relativt lÃ¥ngt ner pÃ¥ listan.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv