Nya affärsmodeller för att hindra lyxfällan

EnergiRådgivarnas och EnergiEffektiviserinsgFöretagen har en gemensam session (nr 25) på Energitinget den 16 mars kl 13.30-18.00

EFFEKTIVISERING I NYA AFFÄRSMODELLER

1. Effektivisering - Den nya basindustrin
Efter klimatmötet i Köpenhamn vid COP15 är det klart att det är effektiviseringen som är hörnstenen i klimatarbetet. Vi behöver en “färdplan” för radikala effektiviseringar i byggnader och industri som kan uppnås successivt och med olika slags teknik, som EEF-företagen kan leverera. Det tjänar både vi och våra kunder på. Vilket i sin tur innebär ökad sysselsättning i en stabil industrigren.

* Att bara tjäna pengar på volym duger inte. Anders Wijkman, Tällberg Foundation

* ?Deployment? i global skala. Hans Nilsson, EEF

* Vad kan vi lära av fordonsbranschen? Matts Lindgren, NordiQ

* Garanterad effektivisering. Bo Andersson, Emotron och EEF

* Moderna Elanläggningar & Styrsystem. Johan Lysholm och Rikard Nilsson, EIO

Kaffe 15:00-15:30

* Vad kan EEF erbjuda? Lotta Bångens, EEF

* Kriterier för effektivitet. Anders Hall, Solskyddsförbindet


2. Energislöseriet - Lyxfällan
Vi visar med exempel hur pengarna rinner iväg för olika användningsområden (boendet, elanvändning, transporter och mat). Det behövs både tekniska förbättringar och beteendeförändringar.
Energieffektivisering ger mervärden i ekonomi, miljö, komfort och inte minst fler arbetstillfällen. Det innebär att vi kommer att ge större innehåll åt begreppet ?lönsamhet?.


* Lyxfällan (Boendet). Ingela Brandén, Länsstyrelsen i Jämtland och EnergiRådgivarna

* Lyxfällan (Elanvändning). Jesper Peterson, Naturskyddsföreningen och EnergiRådgivarna

* Lyxfällan (Transporter). Michael Koucky, Koucky & partners och EnergiRådgivarna

* Lyxfällan (Mat). Carin Enfors, EkoMatCentrum i Sigtuna

* Uthållighet är lyx på riktigt! Hans Nilsson, Energirådgivarna

Medverkande som konsument. Lisa Ossman, Hållbar Utveckling Väst och Energirådgivarna

Medverkande som konsument. Maria Perzon, Bengt Dahlgren AB och Energirådgivarna

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv