Sannerligen, något har hänt

När DN på signerad ledarplats drar en lans för effektivare energianvändning. Man har annars länge valt att hålla (gott och väl) armlängds avstånd till energieffektivisering och föredragit att hålla fram kärnkraft som lösningen på alla energiproblem. För att underbygga sin hållning har man ofta refererat till ekonomer som menar att kostnader för effektiviseringen underskattade och att det inte finns någon potential för åtgärder. Ibland har man kunnat kombinera de båda hållningarna.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv