Sex steg för att skörda den lönsamma effektivisering (enligt IEA)

World Energy Outlook 2012 visar att den ekonomiska potentialen för effektivare energianvändning är långt ifrån uttömd. I all synnerhet är det viktigt att inte möta nya önskemål på energi(-nytta) med gammaldags teknik. I WEO föreslås sex steg (eller regler) för att klara jobbet, effektivisering skall vara (kapitel 10):
* Synligt så att användare kan skilja produkter åt vad avser deras energianvändning. I Europa har vi ett märkningssystem men det kan tillämpas i vidare omfattning.
* Prioriterat vilket signaleras bl.a. av myndighetskrav. Man nämner obligatoriska energiledningssystem i företagen och “energinyttoansvar” (vita certifikat) för energiföretagen.
* Prisvärt. Det behövs nya affärsmodeller och finansieringsmöjligheter. Även här nämns energiföretagens möjliga roll och efterfrågesatsningar (DSM). De svenska EnergiEffektiviseringsFöretagen kan vara en modell.
* Normalt, marknadsupptagningen och marknadslärandet måste forceras så att effektivisering väljs utan särskilda diskussioner.
* Verkligt genom uppföljningar så att mätbara och tydliga resultat kan visas.
* Genomförbart med utbildad och kunnig personal i företagen både för att genomföra åtgärder och ge erforderlig service. Jo det är nog EnergiEffektiviseringsFöretagen igen.

Att det är allvar och att åtgärderna kan ha substantiell påverkan vidimeras av IEA i uttalandet:

“Our analysis shows that in the absence of a concerted policy push, two-thirds of the economically viable potential to improve energy efficiency will remain unrealised through to 2035. Action to improve energy efficiency could delay the complete ‘lock-in’ of the allowable emissions of carbon dioxide under a 2oC trajectory – which is currently set to happen in 2017 – until 2022, buying time to secure a much-needed global climate agreement. It would also bring substantial energy security and economic benefits, including cutting fuel bills by 20% on average,”

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv