Sex steg till en hållbar framtid

The Guardian gör en lista som mest handlar om ländernas ansvar att agera samfällt och agera nu - inte sen.

På punkten sex, att dela med sig av tekniska lösningar, saknar man (som vanligt) effektvisering. Och den punkten borde också avse affärsmodeller för att få lösningarna (inklusive effektvisering) på plats.

Listan borde vara ganska okontroversiell. Ja möjligen med undantag för dem som brukar dra en lans för att man skall undvika att gå före utan istället vänta och se. Fast de hörs alltmera sällan numera. Ja utom en - förstås!  LOL

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv