Alla människor vill (och kan) inte vara energiexperter.

I Dagens Industri den 19 Oktober skriver några företrädare för olika företag med fastighetsanknytning indignerat att de kan själva klara sina energiproblem. De behöver inte energideklarationer och betackar sig för den “service” som dessa deklarationer kan innebära. Det är väl bra att några både kan ställa diagnos och åtgärda sin situation! Men eftersom alla inte har lika bra koll så kan det ju vara så att de som inte är energiexperter skulle ha god nytta av de berkningar och de råd som deklarationerna skall ge?

Och det är troligt att de flesta varken är eller vill vara energiexperter. Ty om de vore skulle vi ju inte ha den stora outnyttjade potential som EUs grönbok uppskattar till att vara 20% eller lika mycket som hela Tysklands och Finlands energianvändning räknat i EU-skala.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv