Skarptänkt?

Stern-rapporten väcker känslor och debatt, men mest verkar den tas emot med respekt. I en svensk kommentar hänvisades dock till den, som det sades, “skarptänkte Robert J. Samuelson i Washington Post”. Samulesons kritik består i (1) ett påpekande att länderna idag inte gör tillräckligt, (2) att IEA förutser (projects) att utsläppen till 2050 fördubblas samt (3) att klimateffekterna inte ännu är kända.

Rapporten har tillkommit för att länderna inte gör tillräckligt, IEA visar att det finns kostnadseffektiva alternativ (effektivare energianvändning) till det låt-gå scenario Samuleson refererar till och framtiden är definitionsmässigt okänd, men det ser inte bra ut. Samuelson må vara skarptänkt men hans kommentarer i detta fall är inte bevis på skarpa tankar. Snarare motsatsen.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv