Bättre villkor för den som väljer effektiva hus

Minskad fastighetsskatt för effektiva byggnader. Stöd för “hembränd” elektricitet. Möjlighet för enskilda att få sälja el till nätet när de genererar egen el med överskott! Det låter som framsynt energipolitik.

Fast det är förstås inte i Sverige utan i Storbritannien.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv