Skattelättnader och andra styrmedel

PFE-programmet i Sverige har haft exceptionell framgång vilket främst kan skyllas på att det var kopplat till en skattelättnad för de företag som är med och att sådana lättnader är oemotståndliga för många. IEA har gjort en bred översikt över olika sätt att skaka fram invensteringar för energieffektivisering och har också titta på hur man använder skattelättnader. Det är självfallet inget universalmedel men kan nyttjas för att få fart på de trögrörliga. Vare sig det gäller personer, organisationer eller produkter!

Så här säger man bland annat:

 Tax relief is less frequently used for energy efficiency investments in the buildings sector compared to grants or loans but is not uncommon.
 Tax relief for energy efficiency measures in buildings can achieve high levels of uptake and may potentially transform markets rapidly but serious doubts exist if tax exemptions use potential public revenues in an efficient way.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv