Skiffergas i Europa - en dimridå

EU-kommissionen har anordnat en remissrunda om skiffergas och det förfaller som om motståndet är starkt om än ojämnt fördelat över Europa (se bild nedan - ju rödare ju argare).

Men fortfarande envisas man med att kalla detta ytterst konventionella fossila bränsle för “okonventionellt”. Denna benämning är bara ett billigt marknadsföringstrick där det enda okonventionella är den osedvanligt miljöförstörande metoden för utvinning.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv