Skiffergas - som uppskov för en dödsdömd

EU har gjort några omfattande studier när det gäller skiffergasens möjligheter. En handlar om dess ekonomiska betydelse och i en av slutsatserna heter det:

Shale gas does have the potential to extensively impact global gas markets, but only under optimistic assumptions about its production costs and reserves.

I den mån skiffergasen kan användas så är det som ett mellanspel (bridge) på vägen till ett samhälle med förnybar energi säger de. Och all erfarenhet visar att sådana bryggor blir långa och utan slut.

Studien om utsläpp av växthusgaser visar (vilket knappast är överraskande) att skiffergas ger lägre utsläpp än kol men kan ge högre utsläpp än konventionell naturgas.

Den tredje studien handlar om miljöpåverkan vid utvinning av skiffergas och den är väl närmast förödande när den visar den enorma påverkan man har lokalt vid exploateringen.

Lockelsen att försöka utnyttja en lokal resurs och att slippa import av främst rysk gas är stor, särskilt i Polen. Det är förståeligt men inte begripligt om man betänker vilka enorma resurser man har i effektivare energianvändning och förnybar energi.

Som brygga är skiffergasen ungefär som att förlänga plankan på ett piratskepp.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv