Skiffergasutvinning och jordskalv

Det kan vara värt att notera att skiffergasutvinning i några fall i USA har konstaterats ge upphov till jordskalv. Scientific American följer rapporteringen och det förefaller inte handla om en isolerad händelse utan det finns flera rapporter om liknande.

Förklaringen tycks kunna ligga bÃ¥de i injekteringen av vätska för “fracking” och i slutförvaret av dessa vätskor.

Det påminner lite om att man bör undvika att bryta kol inte bara för att undvika att elda det utan även därför att när det är kvar i marken så hjälper det att hålla ytan på plats. wink

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv