Skojigare, bättre och svårare.

Ohyggligt mycket av våra ansträngningar att effektivisera har varit inriktade på prylar och deras funktion, lampor, motorer, isolering och så vidare. Det är bra men varken tillräckligt eller skojigt nog. Det fordras att man arbetar med hela systemet där prylen bara är en del. Detta togs upp på ett möte som eceee ordnade nyligen: “From products to systems: Saving more energy through EU policies”.

Där visades att man kan uppnå så mycket mera med styrning av ljus än bara byta lampor, med styrning av värme än bara byta bränsle. Men också att det blir svårare när man jobbar med hela systemet. Inte minst att människorna krånglar till det med att springa kring och påverka tekniken. grin

För att sedan göra det värre så måste man också ta hänsyn till regelverken som måste ändras. Detta visas i en studie av CLASP: “Developing measurement methods for EU. Ecodesign and Energy Labelling measures”

Så visst blir det svårare men det ger också större utdelning och är mycket mera spännande än att bara byta lampor. Eller hur?

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv