Skulle ni köpa en bil från EU-kommissionen?

Eller åtminstone med deras hjälp? De lanserar nu en ny web-sida med vars hjälp man skall kunna orientera sig fram till, och beräkna kostnaderna för, renare och (energi)effektivare fordon.

Ambitionen är också hålla sidan up-to-date med information om vilket regelverk som gäll i EU och medlemsländerna. Det kan nog vara mycket bra för professionella användare. Sidan omfattar nämligen inte bara personbilar utan också tyngre fordon.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv