Slut med kärnkraft och kol i USA?

Ordföranden för USA:s regulatorer (FERC),  Jon Wellinghoff, funderar kring utvecklingen av smart grids och förhållandet att kärnkraft är dyr (7000 USD per kW) och kommer fram till att det inte behövs någon ny kärnkraft eller kolkraft i USA.

Nu är inte Jon Welinghof vem som helst utan har djupa politiska försänkningar vilket bl.a. föranleder NY Times att mera ingående diskutera hans utsagor,

 

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv