Sluta tjata om lönsamhet!

Georg Lakoff har pÃ¥pekat i sin bok “Dont think of an elephant” att vissa fakta inte fungerar som argument i en debatt eller övertalningssituation eller som försäljningsmotiv. Det spelar ibland ingen roll om dessa fakta är sanna och väl underbyggda om den man talar med inte lyssnar. Att de inte lyssnar behöver inte bero pÃ¥ ointresse utan bara att de av olika skäl inte (just nu) är intresserade. “Values come first, facts and policies follow in the service of values. They matter, but they always support values”, säger han, (values=värderingar). Ett synsätt som ligger nära vad Mullanaithan och Shafir tagit upp i sin bok “Scarcity” där de visar att vi ofta har otillräcklig “bandbredd” för att ta emot vissa viktiga budskap även om de vore bra för oss.

Vi tjatar ofta(st) med dem vi försöker övertyga om att energieffektvisering är L-Ö-N-S-A-M-T!! Och en del av dem vi debatterar med säger att jo så kan det vara, men det är inte tillräckligt lönsamt. Om det bara bleve lönsammare (vid högre energipris) så skulle folk minsann effektivisera så det skulle ryka om det!

Jaså minsann? IEA visade i sin senaste World Energy Outlook 2015 att skillnaden i åtgärdskostnad och energipris för små och medelstora företag och för många byggnader är mellan 8 och 16 gånger. Klart att om priset ökade och därmed skillnaden ökade till 9 och 17 så skulle intresset öka men för de allra flesta situationer är lönsamheten redan klart tillräcklig.

SÃ¥där hÃ¥ller vi pÃ¥ Ã¥r ut och Ã¥r in men det händer ändÃ¥ för lite! Vi kanske skulle sluta tjata om det uppenbara (lönsamheten) och istället börja titta pÃ¥ vad som i övrigt hänger samman med effektvisering. Vi kan göra det genom att titta pÃ¥ vad som finns runt om (som i IEAs bild över “Multiple Benefits” dvs PLUS-värden, se bild nedan) och hur de tillsammantagna utgör det fulla värdet!? Inte bara den enkla lönsamheten av sparade kilowattimmar. Den fÃ¥r man nämligen pÃ¥ köpet!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv