Smart hype men vem tjänar på den?

Europas el- och gasnät skall uppgraderas till en kostnad av 200 miljarder Euro. De skall i den processen också göras smarta sägs det, men frågan är hur smarta, på vilket sätt och för vem? Det finns en underförstådd förhoppning att kunderna skall få bättre möjlighet att anpassa sin användning och få bättre priser vilket skulle gagna deras plånböcker. Men är det så?

Bedömare från GE Electric pekar på att vinsterna för konsumenten överskattas. Och konsumentorganisationen BEUC är inte övertygad om att vinsterna av det smartare systemet hamnar i kundernas fickor. De pekar också på flera andra hänsyn som måste tas för att fördelarna av den avreglerade marknaden skall komma dem som betalar till godo, d.v.s. kunderna, vilket de menar inte skett tillräckligt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv