Smart, smartare, smartast

SamordningsrÃ¥det för smarta elnät har överlämnat sin rapport till regeringen. Den heter “Planera för effekt! ” och man konstaterar inledningsvis att framtidens elsystem kommer att behöva vara mera flexibelt än dagens och att kundernas medverkan pÃ¥ marknaden kommer att öka. Det är smart.

De ser också en relation till energieffektivisering och skriver;

Även möjligheterna till energieffektivisering påverkas av olika smarta elnätslösningar. I ett framtida elsystem blir effektbehov minst lika viktigt som energibehov. Och det kommer att få betydelse för hur energieffektiviseringen bör utformas och samordnas med olika möjligheter för efterfrågeflexibilitet.

Det är smartare.

Men hur den relationen ser ut verkar mera dunkel. RÃ¥den gÃ¥r mest ut pÃ¥ att kunderna skall göras medvetna om energiförhÃ¥llanden via smarta mätare ”...användningen (skall kunna) anpassas till brist- och överskottssituationer i elsystemet….” (avsnitt 4.2.7). Myndigheterna skall förbättra möjligheterna genom kunskapsspridning.

SÃ¥ kallat smarta nät kan nog bli mycket bättre än sÃ¥! Kunderna behöver inte bara informeras utan ocksÃ¥ lite “nudging” och de system som de har installerade kan hjälpa dem med olika sorters styrning som inte enbart beror pÃ¥ elsystemets situation utan pÃ¥ lokala förutsättningar. Släcka när det är tomt i rummet, ändra temperatur beroende pÃ¥ behov, stänga av när produktionen ligger nere osv.

Människors vilja och förmÃ¥ga beror inte enbart av elsystemet eller av informationen vilket IEA DSM TASK 23 The role of the demand side in delivering effective Smart Grids” visat. Se bild nedan.

Vi måste ta hänsyn inte bara till elsystemet utan också till människorna. Det är smartast!

 

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv