Man kanske skulle ha flera Energieffektiviseringsföretag?

I Storbritannien har regeringen lagt fram en effektiviseringsstrategi som sägs innebära att man kan slopa 22 kraftstationer. Detta bland annat genom att man noterat att det finns en stor outnyttjad potential där det är billigare att spara än att slösa (se bild nedan). Det är 196 TWh som har “negativa kostnader”.

I The Guardian berättas också att man identifierat 4 hinder för att denna potential skall realiseras av sig själv:

an underdeveloped market;
lack of information on energy efficiency;
misaligned financial incentives, which mean the person who is responsible for making improvements does not always receive the benefits of their actions; and
the hassle of installing efficiency measures.

Britterna har i två eller tre av sina argument ovan upptäckt behovet av energieffektiviseringsföretag.


Sammanfattningsvis är energieffektivisering inte svårt - bara komplicerat.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv