Soft paternalism

David Brooks, som skriver kolumner vilka bland annat översätts till svenska och publiceras i DN, tog häromdagen upp frågor som tillhör området tillämpning av beteendeekonomin. Richard Thaler har tidigare i sin bok “Nudge” myntat begreppet soft paternalism som en beskrivning på hur man kan komma runt de svårigheter som följer av att vi tänker snabbt när vi borde tänka långsamt. Det vill säga när vi lurar oss själv att tro att vi gjort ett väl avvägt självständigt och klokt beslut men egentligen bara utgår från erfarenheter som inte alltid gäller.

Brooks resonerar kring begreppets olika sidor. Artikeln finns tyvärr bara i DNs pappersupplaga men kan läsas på engelska på annat håll. Nu när Kahnemans bok “Tänka snabbt och långsamt” blivit en kioskvältare så är det viktigt att vi i debatten också får en diskussion om hur man skall göra i praktiken för att tänka rätt(-are)! grin

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv