Sol över Europa

Den Europeiska solcellsindustrin hävdar i en ny studie att milliontals kunder i Europa kan ha tillgång till el från solceller till konkurrenskraftiga kostander före 2011 (se bild nedan). Och det gäller alla sektorer (hushåll, lokaler och industri) med anläggningsstorlekar från 3 kW till 500 kW.

Man noterar i konsekvens med beräkningarna att det uppstår tillfällen för traditionella energiföretag att ta in solcellsgenerad el i sitt sortiment och att man så att säga hälsar även dem välkomna i kretsen av intressenter. Dessutom påpekar man att marknadsintroduktionen görs (och gjorts) lättare med stödet från inmatningstariffer vilket succesivt kan avvecklas när solcellsanläggningarna blir billigare. Lärkurvan fungerar!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv