Solceller en Hawai-grej!

Nu finns filmerna från Energikommissionens seminarium om energimarknaderna tillgängliga på YouTube och därmed kan man också få avnjuta diskussionen där en av samtalsledarna karakteriserar solceller som “inte en svensk utan en Hawaigrej” (1 timme och 20 minuter in i filmen). Detta sagt som svar på en mycket bra fråga från energiministern (1 timme och 16 minuter).

I perioden däremellan har ytterligare en ekonom lyckats misskreditera de tyska satsningarna på Energiewende som alltför kostsamma. Något som väl mest avslöjar grunda kunskaper om marknaders dynamik och hur kunskap och teknikutveckling successivt byggs upp.

För dem som vill se mera fördjupade bedömningar finns en intressant artikel i Dagens Samhälleoch en i Dagens ETC. Eller rentav om man tittar tillbaka på den tid då Sverige vågade satsa på framtidens energiteknik och ekonomerna hade djupare insikter - på 1700-talet cheese .

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv