Solceller och lönsamhet

Ett vida diskuterat ämne där man bland annat studerar solcellsanläggningarnas kostnad jämfört med vad det kostar att köpa energi från “nätet”. Det som diskuteras är när man uppnår likhet (grid parity). Något som naturligtvis beror på var i världen man har sina bopålar.

Nu publicerar Leonardo ENERGY och Eclareon vad de kallar Grid Parity Monitor som skall komma ut två gånger om året. Den ger bedämningar för olika städer varav några i Europa i Tyskland, Spanien och Italien. För Berlin gäller att man är nära paritet och München att man har partiell paritet.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv