En plats i solen. Också för Sverige?

Det har gjorts en stor kartläggning av de globala möjligheterna att utnyttja solen för elproduktion. Och de är enorma både ur energisynpunkt och som sysselsättningsmotor. I Sverige har intresset varit litet, men ändå har vi ju framstående forskning och produktion på området. Visst är vårt land mörkt och kallt men det behöver inte utesluta att vi kan finna nischer med tillämpningar och få vara med när världsmarknaderna drar iväg.

Men om man gör det radikala tankeexperimentet att Sveriges 150 TWh skulle komma från sol-el, med den intensitet solinstrålningen I Sverige har och utan hänsyn till dygnsvariationer. Hur mycket landyta skulle då krävas?

1. Skåne, Halland och Blekinge samt Trondheims län
x. Edefors församling i Boden
2. Torsö (Vänerns största ö)


Svar: Spring ett maratonlopp gör en 90 graders vändning och spring ett till. Dra ut linjerna till en kvadrat, dvs drygt 1600 km2 motsvarande 3,5 promille av landets yta. Det är lika mycket som Edefors.

Kommentarer:

Instrålningen är ca 1000 kwh/m2. Jag får det till att det krävs en kvadrat med sidorna 38 mil.
1000 kWh/m2 låter lite mycket. Ur minnet drar jag fram att instrålningen är 7 W/m2 varav hälften reflekteras. Då har man 30 kWh/m2. Vilka areor krävs då?

Med 1000 kWh/m2 får vi 1 TWh/km2 och med 10% verkningsgrad behöver vi 1500 km2 för att få ihop 150 TWh, d.v.s. 38 km per sida.

Det lär emellertid vara 900 kWh/m2 i snitt i Sverige och verkningsgraden lägre än 10% så då får vi istället en kvadrat med sidan ett maratonlopp d.v.s. drygt 42 km.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv