Solen får innovationerna att spira

Bristen på silikon har gjort att jakten mot lönsamhetsgränsen (1 dollar per watt) har bromsats upp. Men den har också lett in uppfinningskraften i andra banor och Treehugger presenterar 15 spännande lösningar på hur man kan utnyttja solceller med annorlunda lösningar.

De har dock det gemensamt att de syftar till att utnyttja solen lokalt och i mindre skala. I svenska sammanhang dyker ofta sahara-iden upp men den är bara ett uttryck för samma gamla inställning att elektricitet skall genereras i stora centrala anläggningar och överföras i sårbara långväga transmissioner. Men solen lyser även på liten stuga - även de som ligger i Sverige!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv