Solen stannar i Sahara

Med vissa mellanrum får vi läsa att framtidens energi i Europa skulle komma bland annat från solexploatering i norra Afrika. Tekniskt spännande men också en möjlighet att knyta ekonomierna samman för ömsesidig nytta.

De senaste årens recession tycks ha dämpat dessa förhoppningar och projektet att hämta el från Sahara bleknar bort. Synd för nog verkar det vara avsevärt klokare än att utvinna skiffergas!

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv