Sommarbilder 3 (Elnätet, kunden och medborgaren)

PÃ¥ försommaren har media rapporterat om hur elnätsmonopolen fungerar och att prissättningen pÃ¥ de tjänster som levereras lindrigt sagt är “varierande” över landet och mellan företagen. Det är kanske inte sÃ¥ konstigt eftersom den övergripande idén är att den el vi fÃ¥r via näten är en vara (som andra) och att vi är kunder som kan välja att konsumera el, skor, dataspel, teaterföreställningar eller ägg, allt efter vÃ¥ra preferenser och den budget vi har att tillgÃ¥. Som människor är vi konsumenter varken mer eller mindre!

Eller är vi inte? Spelar energin också en annan roll för oss? Är den ett medel för samhällsfunktioner på ett nytt och på flera sätt i den moderna världen? Spelar den kanske en roll för oss som medborgare?

Det är frågor som diskuteras i en skrift från The Edison Foundation i USA och där de bland annat illustrerar med bilderna nedan.

Det kanske till och med är dags att fundera över vad det är som regleras av myndigheterna? Det kanske är ännu värre än vi anat? Man pratar mycket om priset men hur är det med funktionen? I DN refererar man en ny bok av David Graeber och säger:

....ju mer marknad, desto mer byrÃ¥krati. I sin nya bok “The Utopia of Rules” hävdar Graeber att dagens moderna marknadssamhälle är det mest byrÃ¥krattyngda som nÃ¥gonsin har existerat.

Den gamla “koncessionsbyrÃ¥n” vid dÃ¥varande Statens Energiverk hade 5 tjänster och dagens Energimarknadsinspektion över 100! DÃ¥ övervakades priser och villkor lokalt eftersom de flesta energiföretagen var kommunägda. Smart!?!

 

 

——
Sommarbilderna kommer att vara ett litet avbrott för att göra regnstrilandet mera uthärdligt och samtidigt lite nyttigt.  cool smile

image
———
image
———
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv