Splittrat, men aktivt om passivitet.

Organisation Euroace har gjort en översikt över hur EUs medlemsländer behandlar frågorna kring byggnader som kräver extremt lite tillförd energi för sin klimathållning. Den visar på en mycket splittrad bild men också på en “lust” till aktivitet ifråga om passiva hus.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv