Troubled water!

Omställningen inför klimathotet kommer att tvinga oss till många omprövningar. Den uppseglande diskussionen om buteljerat vatten kan tjäna som illustration. Inte minst reaktionerna mot miljöministerns uppmaning till bojkott. Näringens företrädare har provat alla argument som finns; hotade jobb; det finns annat som är värre; konsumenternas fria val; etc. Men de tycks inte (åtminstone inte offentligt) funderat över hur de skulle kunna ändra sin produkt. Man vill rekommendera att de tar till sig råden från Lehman Brothers, att tänka igenom hur företagen skall agera miljöriktigt istället för att re-agera defensivt.

Men det gäller också oss som konsumenter! För kvaliteten på det som finns i buteljerna är inte alltid så hög! Och om det är ordvalet som smärtar så låt oss undvika att tala om bojkott. Låt oss bara tillkännage i handling att vi väljer något annat så får väl branschen upptäcka vad som hänt genom att avläsa försäljningsstatistiken.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv