Standby. Återkomsten.

Under sommaren har media uppmärksammat att våra elapparater drar ström i onödan när de inte används. SVT uppger att i Sverige är det 1,4 TWh vilket motsvarar elvärmeförbrukningen i 70 000 villor. Utgångspunkten har varit att man i Storbritannien överväger hårdare regler mot försäljning av apparater som drar onödigt mycket ström. Intressant kan vara att veta att frågan först väcktes i Sverige av Eje Sandberg i början på 90-talet. Han använde uttrycket “läckande el” vilket emellertid i översättning till engelska väckte obehagliga associationer och man valde att börja prata om “standby power” istället.

 

IEA har engagerat sig i frågan sedan mitten av 90-talet och kartlagt omfattningen samt har föreslagit åtgärdsprogram och strategier som bl.a innefattar att man med standarder försöker få bort de sämsta produkterna från marknaden.
image

I hemmiljöer antas förbrukningen vara av storleksordningen 10% och i Sverige håller energimyndigheten på att kartlägga förbrukningen i enskilda hushåll för att få bättre kunskap för åtgärdsförslag. I USA har man tagit steget att låta staten gå före med gott exempel i sina upphandlingar.

Naturligtvis finns en del invändningar. En av de vanliga är en enkel beräkning av energibalansen som leder till att man säger att värmen som alstras av apparaterna tillförs huset och därmed är till nytta eftersom man kan minska värmen från radiatorerna. Så sant och så fel! Det är till att börja med bara en del av året som detta skulle kunna vara till nytta. Sedan tillförs denna värme ofta på platser i huset där den ger övertemperaturer och inte upplevs som nyttig utan snarare upplevs som ett problem. Och i många miljöer (och i många andra länder) är det överskottet på värme som är problemet.

 

 

 

Kommentarer:

Finns det verkligen inte viktigare frågor och åtgärder man kan vidta som ger bättre energibesparing? 5 % av min förbrukning (jag har elvärme, förbrukar 25 MWh) motsvarar ungefär 3 st 40 W prydnadslampor som står dygnet runt. Men det vore ju dumt av mej att ha det, så därför släcker jag dem nattetid. Jag stänger även av stand-by funktionen, där det går utan att jag behöver dra ut stickkontakten ur väggen. Om man ska göra ett kort uppehåll är det energibesparing att ha stand-by funktion på. (Det kan jag förklara vid tillfälle). Jag hävdar att det är viktigt att stänga ner alla stand-by funktioner då man inte vistas i hemmet, och detta beroende på en liten och teoretisk brandrisk. Varför detta pådrag är så dumt är att det är väldigt svårt att påverka folk att ändra sina vanor, i synnerhet som de förmodligen inte märker det på sina elräkningar. Däremot skall självklart all elektronisk utrustning ha sparlägen och det har åtminstone mina burkar. Klockradion vill jag däremot inte stänga av, eftersom jag måste ställa in den på nytt med rätt tid för alarm o.a. Det är lika viktigt att folk använder äggkokare, så att man inte behöver värma upp spisen, kastrullen och en massa vatten. Kan man dessutom få folk att äta löskokta ägg finns ju en potential även där.
Man skall naturligtvis inrikta sig på stora förbrukningskällor. Ventilationen förbrukar ofta lika mycket energi som uppvärmningen. Detta beroende på fläktarnas usla verkningsgrad. FTX lönar sig inte jämfört med FT, beroende att större fläktar krävs. Med bättre fläktar, som Spiralfläkten, skulle detta förhållande ändras.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv