Starkt behov av grönt stimulanspaket

och mindre starkt för att öka priset på koldioxidutsläpp! Slutsatsen är Nicholas Sterns som är medförfattare till en studie som visar hur och var insatserna gör mest nytta. Inte överraskande är energieffektivisering högst i prioritering av nyttighet, se bild.

Många är emellertid oroade att det nyligen timade G-20 mötets beslut inte var i den här riktningen?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv