Stern-rapporten är mycket mer

..än bara en till i raden av rapporter som berör klimatfrågan (Hela rapporten finns här). Tony Blair håller på att lämna över stafetten till Angela Merkel inför Tysklands ordförandeskap i G8 under 2007. Rapporten har fått överlag goda omdömen i pressen och några sura kommentarer från “the usual suspects”. Ibland undrar man över vari balansen ligger när en förespråkare och en motståndare skall kommentera frågor som den här när ena sidan har övertygande bevisning och den andra bara sitt rykte om avvikande åsikt? Björn Lomborgs tillgång till spaltutrymme i denna fråga är garanterat men är det balanserat?

Lomborgs mest bärande argument är att det finns värre problem som bör lösas, t.ex. tillgången till rent vatten. Han undviker då frågan om dessa problem förvärras med klimatförändringarna, t.ex. just rent vatten i de områden där man idag är beroende av de glaciärer som försvinner.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv