Stockholmarna är sämst i landet!

EON:s undersökning om attityder och vidtagna åtgärder vad gäller energisparande är alarmerande läsning, särsklit för Stockholmarna!  angry Det gäller alla kategorier av beteende och åtgärder - stand by funktioner, lågenergilampor och isolering. Det finns annars en hel del att spara in på, särskilt när det gäller stand-by-funktionerna (se bild nedan).

Generellt sett är medvetandet om elanvändning och miljö lågt, men det finns en positiv attityd till att effektivisering sparar både pengar och miljö i alla inkomstgrupper.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv