Stöd till förnybar energi ifrågasatt

Behövs stöd till förnybar energi när det finns ett överskott på marknaden? Frågan ställs i en skrift från ett EU-projekt som heter “På väg mot 2030” (Towards 2030).

Det korta svaret är att sådant stöd kan fortfarande vara motiverat om det finns kvarvarande möjligheter till kostnadsminskning. Men också att det kan vara motiverat att hantera stödet med auktionssystem istället i framtiden som ett sätt att ge investerarna större trygghet (än med de certifikat som vi använder i Sverige).

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv