Stöd till fossilbränslen på väg ut (oavsiktlig ordlek)

Nummer fyra på IEAs lista över åtgärder som skall göra det möjligt att nå tvågradersmålet är att ta bort allt stöd till fossilbränslen. En fråga som hos oss brukar kännas lite konstig; “Vem gör det och varför?”. Men tänk på hur tidningsrubrikerna brukar se ut här hemma när någon ungefär varje halvår (i budgettider) föreslår att bensinskatten skall höjas!

Det må vara att man i andra länder syndar mera påtagligt men förändringar är på gång. Förenade Arabemiraten (UAE) har nu accepterat att stödet till transportsektorna (av sociala skäl!) skall bort! Kanske har de tagit intryck av den islamitiska klimatkonferensen som satt strålkastaren på behovet av att eliminera fossilbränslena?

Stödet just till transporter i de oljeproducerande länderna är kanske det mest flagranta men även G20-länderna ger avsevärt stöd till fossilmarknaden. Charity (as well as decency) should begin at home!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv