Stöder BP och EON klimatskeptikerna och tea-partyrörelsen?

Det verkar så enligt en artikel i the Guardian där man refererar en rapport som kartlagt ett antal av tea-partyrörelsens kandidater och deras finansiering. Rapporten tittar emellertid också på hur ett antal Europeiska företag agerar i klimatfrågorna och det finns en del att undra över.

Man kan emellertid också notera att i många fall är det inga stora summor och man kan ana att donatorerna kanske inte så noga granskat mottagarna, men de kanske borde börja göra det?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv