Stolpskott

Det framtida energisystemet kommer att ha en arkitektur som är mycket annorlunda än dagens. Man talar därför om smarta nät som binder samman och hanterar många små energgiresurser. Drivkraften till denna omställning kommer bl.a. från ett behov av ökad diversifiering och ökad systemsäkerhet framfört bl.a. från USA. Den kommer också från ett behov av att ge U-länderna tillgång till elenergi vilket byggs upp successivt för att så småningom bindas samman. Det är här utvecklingspotentialen finns. Och marknaderna!

Ändå höjs röster för att bygga fast sig i det gamla systemet med några få stora produktionsanläggningar. Dyra och otidsenliga. Sverige kan hamna helt bredvid utvecklingen av ny teknik med smarta nät och decentraliserad energiproduktion. Rösten från det förflutna hördes senast med ett stolpskott till ledare i DN som dessutom helt negligerar den billigaste av alla kraftkällor nämligen att effektivisera energianvändningen.

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv