Storskaligt utnyttjande av förnybar energi ger högre och oroligare priser.

Det är kontentan av en studie av och om de intermittenta resurserna vind och sol i norra Europa. Stark transmission (supergrids) är inte till någon hjälp utan gör bara priserna i Norden högre sägs det.

En undran infinner sig emellertid om detta omdöme är ett avgörande argument mot förnybar energi eller supergrids eftersom näten naturligtvis inte behöver begränsas till Norra Europa utan även omfatta södra, västra och kanske Nordafrika (jfr bild). Och sedan kan man undra om det inte också vore värt att fundera över prismekanismerna och regleringsfilosofin. Den nuvarande börsmodellen är ju inte helt oomtvistad. Och den i sin tur är ett utslag av s.k. energy only pricing vilket inte är den enda modellen utan snarare den som ger skarpast svängningar.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv