Strålande maktutövning

Visserligen skall regeringen lägga fram ett förslag och parlamentet diskutera före beslut men för att hjälpa till så har premiärministern sett till att den kritiske miljöministern ersatts och att industrin får underhandsbesked om resultatet. I förväg. Strålande tider väntar!

Och satsningen på ny kärnteknik skall också avse en “big push” för förnybar energi och en “step change” för effektivisering. Gissa var pengarna, fokus och intresse hamnar!

Några “alternativa” kommentarer:
http://www.greenpeace.org.uk/climate/climate.cfm?ucidparam=20060517101110&CFID=3941073&CFTOKEN=58750037
http://www.foe.co.uk/resource/press_releases/anger_over_blairs_nuclear_16052006.html

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv