Strömprisbromsen är naturlig

Radion hade en bra översikt över solcellernas utveckling och möjlighet (OBS SRs länkar brukar vara tidsbegränsade). Bland annat lyckades man berätta med egna ord om lärkurvan (se bild nedan) och att man bedömer att Tyskland når “grid parity” snart, det vill säga att el från solceller kan prismässigt konkurrera med gammaldags “fulel” från fossil och kärnkraft.

På en punkt slirade det dock lite och det var när man pratade om Strömprisbromsen i Tyskland, det vill säga att man reducerar stödet till solelanläggningar. Det är inte för att stoppa utbyggnaden utan därför att de just blir konkurrenskraftiga på egna ekonomiska meriter. Och det var hela syftet med det stöd som givits - att man skulle få hjälp att kana nedför lärkurvan tills man når “grid parity”. Därför är solelstödet inte ett bidrag utan en investering!! En investering för att göra en uthållig framtid möjlig.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv