Stureplans normer och värderingar

Man har väl haft på känn att reglerna kring Stureplan är annorlunda än för de flesta andra av oss. Det spelar ingen roll vad saker kostar eller hur riskfyllda investeringarna är. Det är ju ändå någon annan som betalar! Och ett ytterligare bevis fick vi på det när den s.k. Stureplanscentern satte upp ny kärnkraft på sin önskelista indför nästa jul.

Det finns emellertid stora effektiviseringsmöjligheter som är billigare och inför den globala framtiden så är inte kärnkraft vare sig billigast eller mest koldioxidfritt. Men vid Stureplan är väl sådan information ointressant?

Kommentarer:

Hej!
Tack för en bra hemsida!

Till kärnkraft har jag alltid haft ett kluvet förhållande. Utan tvekan är det ju en ganska smart teknik, men den har ju också sina baksidor. Det som alltid stört mig är att man skickar ut 2/3 av energin som kylvatten i havet. Problemet som jag ser det är att man tillverkar högvärdig energi (el) istället för lågvärdig (varmvatten). Visst, det behövs elenergi också, men nu har t.ex Göteborg ett stort fjärrvärmenät som eldas med fossil gas i ett nybyggt fjärrvärmeverk. Ringhals ligger inte så långt bort så det vore antagligen möjligt att bygga fjärrvärmeledning därifrån. Varför inte ta vara på kraftverkets kylvatten för detta ändmål. Det vore bättre än att hålla en hel havsvik isfri under vintern.

Hälsningar
Hans

Tack Hans,
Det som stör mig med kärnkraften är dels de två saker som jag påpekar nämligen att ny kärnkraft är kostsam men i debatten ofta bedöms på sina gamla meriter från den tiden när den t.o.m. ansågs vara för billig att ens mäta (too cheap to meter) samt att den inte är koldioxidfri om man ser till hela kedjan från utvinning till slutförvaring utan faktiskt har ganska höga utsläppstal.

Till detta kommer att avfallsfrågan inte är löst som jag ser det eftersom man måste förvara ett extremt farligt material under ofattbart långa tidsperioder. Och till sist var skall man dra gränsen för dess användning. Om vi anser att vi kan hantera den utan att frestas till snedsprång ifråga om t.ex. kärnvapenproduktion då måste vi acceptera att andra skall kunna göra det, Egypten OK men Iran? Sydafrika OK men Zimbabwe?

Mot detta är det för mig lättare att acceptera att man har dålig verkningsgrad i några anläggningar än att man permanentar dem genom att dessutom lägga dem som en strategisk del i värmeförsörjningen.

Beträffande kluvenheten är det väl nästan axiomatiskt? Kärnkraften själv är ju en klyvningsprodukt grin

Jo det är ju en kluven produkt.

Visst jag håller med dig om alla problemen du listat, men jag undrar ändå om vi kan få energin att räcka till utan kärnkraft, och då är det lika bra att utnyttja den vi har så effektivt som möjligt, var min tanke. Däremot att bygga nya är jag ytterst tveksam till.
Jag förstår att du tror mycket på energibesparing och där tycker vi lika. Frågan är hur mycket det går att spara. Att det går att spara mycket är helt klart, men antagligen kommer framtidens bilar att drivas av el.
Problemet är tycker jag, att ingen framställning av energi är fri från ganska stora biverkningar.

Sant att all energiproduktion gör avtryck på sin omgivning och just därför är effektiviseringen så viktg.

Framtiden innehåller nog många elfordon och det är intressant att Elforsk noterat att detta inte med nödvändighet fordrar kärnkraft även om deras finansiärer nog skulle tycka så, se http://fourfact.com/index.php/webloggen/tredje_generationens_biobraensle/

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv