Styrning-Ledning.

När dimman och krutröken skingras efter Köpenhamnsmötet är det vi märker tydligast vårt behov av det som på engelska kallas “governance”, d.v.s. styrning och ledning. Vid COP 15 lär det ha funnits en sorts tävling om vem som skulle bli klimathjälte och rädda mötet. Det blev ingen succé och resultatet är ett tunt dokument.

Men detta illustrerar också att det är inte nödvändigtvis är ledare (=starka personer) utan ledarskap (i samverkan) och institutioner (för att utöva ledarskapet) som saknas oss. Vid Lunds Universitet har man sammanställt en översikt och idéskiss av problemområdet kallad “Governance for a low-carbon society”.

Den visar dels att vi kan komma mycket långt med bättre teknik och att det både är attraktivt och lönsamt att slå in på denna alternativa väg. Men riktigt intressant blir det när de tar upp 9 nyckelområden på slutet och diskuterar hur man skall klara omställningen. Det finns inga självklara svar men många uppslag. Men punkterna är intressanta också eftersom de indikerar att ledning inte bara är en fråga för överheten! Vi har själva en roll att spela, som medverkande!

Områdena handlar om:
1. Att skapa en attraktiv framtidsbild av ett “kolsnålt” samhälle.
2. Super-smarta nät för att hantera en utbredd småskalig kraftproduktion. Berör också frågor om ekonomiska intressen och reglering.
3. Statens roll som norm-givare, trend-sättare, inspiratör, supporter, etc.
4. Kunskap och lärande som resurs och process för att vidga engagemanget
5. Organisatoriska former för aktivt deltagande. Vi är inte bara marknadsaktörer utan aktiva deltagare.
6. Innovationsutveckling och kunskapsspridning. Sätt fart på “lärkurvorna”!
7. Balanaserad utveckling och användning av biobränslen så att inte utvecklingen sker på bekostnad av andra angelägna samhällsfunktioner.
8. institutioner som ansvarar för genomförande så att målen inte blir känsliga för kortsiktiga opinionssvängningar.
9. Starkare enegegemang från företag som ledare och exempel

Då kanske man kan få en övergång från dagens system till ett långsiktigt uthålligt (se bild).

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv