Svenska företag efter Europa i effektivisering

Små och medelstora företag (SME) i Europa rosar inte marknaden (oavsiktlig vits) när det gäller miljöåtgärder och resurseffektivitet. /

EU har gjort en omfattande undersökning och ställt frågor både om hur man använder resurserna själv, vilka åtgärder som skulle göra det mera attraktivt att agera samt hur man producerar för “gröna marknader”. Det finns faktasammanställningar för alla medlemsländer och alltså även för Sverige.

Tyvärr släpar vi efter när det gäller energieffektivisering (se bild nedan).

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv